#eheadssg2013 kung ano tayo noon ay ganun pa rin ngayon….#eheadssg2013 kung ano tayo noon ay ganun pa rin ngayon. #walangnagbago